Thùng rác công viên - WINWORX - WAIL21 Commercial recycling bin

Mã sản phẩm: WINWORX - WAIL21

Call - Kinh doanh - 0931 176 176

Mô tả sản phẩm

Size : 330*330*765mm
Material : Steel
Finishing : wiredrawing/electropolishing
Powder brand : DuPont/Akzo Nobel
Packing : air bubble film and multilayer kraft paper