Thùng rác công viên - WINWORX - WAIL17- Indoor metal trash bin

Mã sản phẩm: WINWORX - WAIL17

Call - Kinh doanh - 0931 176 176

Mô tả sản phẩm

Size : 240*240*620mm
Material : Steel
Finishing : wiredrawing/electropolishing
Powder brand : DuPont/Akzo Nobel
Packing : air bubble film and multilayer kraft paper