Thùng rác công viên - WINWORX - WAIL20 Indoor hotel steel waste bin

Mã sản phẩm: WINWORX - WAIL20

Call - Kinh doanh - 0931 176 176

Mô tả sản phẩm

Size : 305*305*605mm
Material : Steel
Finishing : wiredrawing/electropolishing
Powder brand : DuPont/Akzo Nobel
Packing : air bubble film and multilayer kraft paper